rekrutacja

Skontaktuj si z nami

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
18-400 υm瘸, ul. Adama Mickiewicza 59

Tel: 86 216-45-62

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy, konieczne jest wczenie obsugi.

Zarz康zenie 4/2013

Rektor Wy窺zej Szko造 Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w υm篡 ustala godziny przyjmowania interesant闚 w nast瘼uj帷ych terminach:

Poniedzia貫k 9.00-12.00

字oda 9.00 - 12.00

Pi徠ek 14-16.00

O鈔odek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Perkach Karpiach

O鈔odek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w miejscowo軼i Perki Karpie w gm. Soko造 prowadzony jest przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w υm篡

18-218 Perki Karpie 1 lok. 1

 • Wy窺za Szko豉 Zawodowa Ochrony Zdrowia
  Wy窺za Szko豉 Zawodowa Ochrony Zdrowia
 • Szko造 policealne
  Szko造 policealne

Jeste w:

Studia podyplomowe

Cel i charakter studi闚

Studia maj charakter niestacjonarny, doskonal帷y - kwalifikacyjny. Zaj璚ia odbywaj si w formie zjazd闚 鈔ednio co dwa tygodnie, w: pi徠ki i soboty ? w niedziele nie ma zaj耩! Po uko鎍zeniu studi闚 absolwent uzyskuje tytu starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty lub g堯wnego specjalisty do spraw bezpiecze雟twa i higieny pracy (tytu zale積y od sta簑 pracy w zak豉dzie pracy). Po studiach absolwent uzyska mo磧iwo嗆 podj璚ia pracy w s逝瘺ie bhp.

Proponowany kierunek jest zgodny z rozporz康zeniem Rady Ministr闚 z dnia 2 listopada 2004 r., zmieniaj帷ym rozporz康zenie w sprawie s逝瘺y bezpiecze雟twa i higieny pracy.

Celem studi闚 jest zapoznanie uczestnik闚 tej formy kszta販enia z aktualn wiedz i praktycznymi umiej皻no軼iami w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy. Kadr naukowo-dydaktyczn stanowi osoby posiadaj帷e d逝goletnie do鈍iadczenie zawodowe w zakresie BHP.

UWAGA!!! Tylko u nas!!! Dwa w jednym!!!

Uczestnicy studi闚 podyplomowych w roku akademickim 2012/2013 uzyskuj 50% zni磬 w op豉cie za 40 godzinny!!! kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy przedmedycznej ? niezb璠ny do prowadzenia szkole.

 

BHP w ofercie dydaktycznej WSZOZ TWP w υm篡

Powstanie uczelni zainicjowa造 w豉dze Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddzia Regionalny w υm篡. Jej oferta edukacyjna ukierunkowana jest na nauki medyczne, spo貫czne i humanistyczne. Dynamika zmian we wsp馧czesnym 鈍iecie powoduje, 瞠 wiedza szybko si dezaktualizuje, co wymusza na ludziach bezustanne uzupe軟ianie posiadanych wiadomo軼i. W spo貫cze雟twie opartym na wiedzy edukacja staje si strategicznym czynnikiem rozwoju spo貫cznego, a urzeczywistnienie tego celu upatruje si w edukacji ustawicznej.

Rzeczywisto嗆 edukacyjna Polski XXI wieku przesycona jest ide w kt鏎ej uznaje si, 瞠 proces uczenia rozci庵ni皻y jest na ca貫 篡cie. Rozw鎩 uczelni ukierunkowany na poszerzenie oferty edukacyjnej o kierunki spo貫czne i humanistyczne wsparty zosta przez w豉dze TWP Oddzia Regionalny w υm篡 deklaracj wielop豉szczyznowej pomocy. Misj uczelni jest ?Kszta販enie ustawiczne na ka盥ym poziomie rozwoju?. Misja ta znakomicie wpisuje si w studia podyplomowe BHP, poprzez umo磧iwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych dla os鏏 kt鏎e bez wzgl璠u na wiek maj uko鎍zone studia wy窺ze I lub II stopnia.

 Kierownik studi闚

dr Jolanta υdzi雟ka ? g堯wny specjalista ds. BHP, posiada wieloletnie, bogate do鈍iadczenie  w materii zwi您anej z bezpiecze雟twem pracy, pe軟i funkcj kierownicz w tym zakresie w firmie licz帷ej ponad 1150 pracownik闚, od strony praktycznej zna nurtuj帷e zagadnienia dotycz帷e prowadzenia niezb璠nej dokumentacji, logistyki w dzia豉niu, przeprowadzaniu procesu szkole oraz uczestnictwa w kontrolach wewn皻rznych i zewn皻rznych w zak豉dzie pracy. Wyk豉dowca wielu przedmiot闚 prawnej ochrony pracy w szerokim kontek軼ie bhp.

Koszt studi闚

Czesne za jeden semestr ? 1.500 z. Wpisowe ? 150 z. Op豉ta za 40 godzinny kurs kwalifikacyjny z pierwszej pomocy przedmedycznej ? tylko 250 z.

 

Wymagane od kandydata dokumenty sk豉dane w sekretariacie lub dziekanacie

 • kwestionariusz zg這szeniowy na studia podyplomowe,
 • odpis dyplomu uko鎍zenia studi闚 wy窺zych I b康 II stopnia,
 • fotografie 3 sztuki (35 mmx 45 mm)
 • ksero dowodu osobistego,
 • ksero dowodu wniesienia op豉ty wpisowego na konto: 53 8769 0002 0550 1515 2000 0010 z dopiskiem ?Bezpiecze雟two i higiena pracy?.


Plan studi闚

 

Lp.

 

Nazwa przedmiotu

ECTS

Liczba godzin

og馧em

wyk豉dy

獞iczenia

 

Semestr I

1.

Prawna ochrona pracy (prawo krajowe i mi璠zynarodowe)

3

10

10

0

2.

Psychofizjologiczne aspekty zachowa cz這wieka w 鈔odowisku pracy. Relacje interpersonalne

3

15

0

15

4.

Dzia豉lno嗆 gospodarcza w obszarze bhp

3

10

6

4

5.

Ergonomia i fizjologia w kszta速owaniu bezpiecznych warunk闚 pracy

3

8

0

8

6.

Rola i zadania organ闚 kontrolnych w zakresie bhp

2

6

0

6

7.

Ochrona przeciwpo瘸rowa. Powa積e awarie przemys這we

3

8

0

8

8.

Podstawy ekologii i ochrony 鈔odowiska naturalnego

2

4

0

4

9.

Normalizacja i certyfikacja wg Polskiej Normy PN 18001.

2

10

10

0

10.

Wypadki przy pracy. Choroby zawodowe. Procedury formalno-prawne

4

20

10

10

Razem liczba godzin w semestrze I

25

91 h

36 h

55 h

 

Semestr II

11.

Ratownictwo i system I pomocy w przedsi瑿iorstwie

4

40

0

40

12.

Nowoczesne metody szkole w zakresie bhp

3

15

10

5

13.

Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uci捫liwe wyst瘼uj帷e w przedsi瑿iorstwach

3

15

15

0

14.

Metody oceny ryzyka zawodowego. Identyfikacja zagro瞠 zawodowych

3

15

0

15

15.

Wymagania co do budynk闚 i pomieszcze pracy oraz urz康ze higieniczno-sanitarnych. Znaki i sygna造 bezpiecze雟twa

3

6

0

6

16.

Prace szczeg鏊nie niebezpieczne oraz substancje niebezpieczne - obowi您ki pracodawcy

3

10

10

0

17.

Metodyka nauczania doros造ch w zakresie bhp. Podstawy dydaktyki w szkoleniach doros造ch

4

12

8

4

18.

Zarz康zanie zasobami ludzkimi w obszarze bhp

2

6

6

0

19.

Konwersatorium dyplomowe

5

10

10

0

20.

Praktyka dyplomowa

6

20

0

20

Razem liczba godzin w semestrze II

36

149 h

59 h

92 h

Razem 陰czna liczba godzin realizowanych w toku studi闚 podyplomowych

61

240 h

95 h

145 h